HTTP API

De rapport- en dashboardserver stelt een HTTPS-API beschikbaar die u kunt gebruiken om met de server te communiceren vanuit de code van uw toepassing. In dit document wordt beschreven hoe u deze HTTPS-API in een toepassing kunt gebruiken en worden de beschikbare API-eindpunten vermeld.

Authenticatie

Om de HTTP API van de rapport- en dashboardserver te gebruiken, moet u eerst een authenticatietoken ophalen dat u vervolgens aan alle API-verzoeken moet koppelen. Ga als volgt te werk om het token te verkrijgen:

Stuur het volgende GET-verzoek naar de server om een Bearer-token te verkrijgen dat nodig is om toegang te krijgen tot de reportserver API:

curl --location --request GET 'https://app.reportserver.eu/oauth/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=password' \
--data-urlencode 'username=<uw-gebruikersnaam>' \
--data-urlencode 'password=<uw-wachtwoord>'

Bij een succesvol request zal de onderstaande response worden getoond.

{
  "access_token": "_Oy0nZMU4f4kyNOZiFxGbd36LAXuThUA2I.........",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 1199
}

Om het verkregen token aan een API-verzoek te koppelen, voegt u de volgende HTTP-header toe aan het verzoek:

Authorization : Bearer <access_token>

Voorbeeld

Gebruik de volgende API-verzoeken om een rapport naar PDF te exporteren en het resulterende document te downloaden:

In de document parameters is een groter dan teken opgenomen. Hiermee filteren we de data die gelijk is aan of groter dan.

$ curl https://app.reportserver.eu/api/documents/export/report/16 \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <oauth-token>" \
--data \
'
{
 exportOptions:
 {
  exportFormat:"pdf"
 },
 documentParameters:
 [
  {
   name:"Freight>",
   value:400
  }
 ]
}
'

Zodra de request met succes een resultaat terug geeft ontvang je een exportId

{
  "exportId": "3199cd9abee24a868fa68841f905c856"
}

Controleer de status van de exporttaak:

$ curl -X GET "https://app.reportserver.eu/api/documents/export/status/3199cd9abee24a868fa68841f905c856" \
--header "Authorization: Bearer <oauth-token>"

Indien het rapport klaar is voor downloaden dan zal de taskstatus “complete” worden geretourneerd

{
  "taskStatus": "Complete"
}

Download het geƫxporteerde document:

$ curl -X GET "https://app.reportserver.eu/api/documents/export/result/3199cd9abee24a868fa68841f905c856" \
--header "Authorization: Bearer <oauth-token>"