Toevoegen JSON datamodel

Gebruik de onderstaande stappen om een gegevensmodel te verbinden met een JSON-endpoint.

  • Klik op data models op de werkbalk van Rapport en Dashboard Server om over te schakelen naar de gegevensmodellenweergave.

Dit scherm is alleen beschikbaar voor gebruikers die gemachtigd zijn om gegevensmodellen te openen en aan te passen.

  • Klik op Gegevensmodel toevoegen om het dialoogvenster Nieuw gegevensmodel op te roepen.
  • Definieer de naam en beschrijving van het datamodel.
  • Stel de gegevensprovider in op JSON.
  • Geef de URI van het JSON-eindpunt op.
  • U kunt ook HTTP-verzoekopties specificeren (authenticatiereferenties, URL-parameters en HTTP-headers).

Het gemaakte datamodel verschijnt in de lijst. Selecteer het model om de details te zien.