Bind een rapport aan JSON

In deze tutorial wordt beschreven hoe u een rapport verbindt met een JSON-eindpunt.

Maak een gegevensmodel en rapport

  • Definieer gegevensmodellen die de gegevens van uw gegevensleveranciers verkrijgen. Bereid voor deze tutorial een gegevensmodel voor dat is verbonden met een JSON-endpoint.

Bind het rapport aan gegevens

Klik op de hoofdmenuknop, in het rapport, en selecteer Gegevensbron toevoegen/ Add Data Source… om een nieuwe gegevensbron te maken.

Selecteer op de eerste pagina van de aangeroepen wizard Gegevensbron een JSON-gegevensmodel en klik op Volgende om door te gaan.

Selecteer het element van het JSON-object dat u als root wilt gebruiken en selecteer gegevensvelden om op te nemen in de gegevensbron.

Klik op Voltooien om de wizard te voltooien.