Rapporten maken en aanpassen

Maak een nieuw rapport aan

Klik op de knop Documenten op de werkbalk van de reportserver om het documentscherm te openen.

Dit scherm is alleen beschikbaar als een gebruiker toestemming heeft om documenten te openen en aan te passen.

Klik op de knop Rapport toevoegen.

Hiermee wordt de Report Designer geopend waarmee u een rapport aan gegevens kunt binden, rapportbesturingselementen kunt toevoegen, rapportgegevens kunt vormgeven, enz.

Rapport opslaan

Nadat u het rapport in de Report Designer hebt gemaakt, kunt u het uploaden naar de server. Klik op de menuknop en selecteer Opslaan / Save.

Geef in het geopende dialoogvenster de documentnaam op, selecteer een bestaande categorie of maak een nieuwe categorie en typ het revisiecommentaar.

Het nieuwe rapport wordt beschikbaar op het scherm Documenten.

Bewerk een bestaand rapport

Selecteer het document in de lijst om de details te zien. Klik op de knop Bewerken in Designer om dit rapport te openen en aan te passen in de Designer.

Nadat u dit document hebt gewijzigd, kunt u op de knop Opslaan in het menu klikken om de revisie op te slaan. Geef in het aangeroepen dialoogvenster het revisiecommentaar op en klik op OK om deze versie naar de server te uploaden.

Voorbeeld van een rapport

Klik op de knop Voorbeeld of op de rapportnaam in de lijst om dit rapport te openen in de documentviewer.

Exporteer en importeer een rapport

Een erg handige functie wanneer je de lay-out als externe back-up wilt bewaren en eventueel terug wilt zetten.

Gebruik de knop Exporteren naar REPX om de rapportlay-out te exporteren en het resulterende bestand met de REPX-extensie te downloaden.

Om de rapportlay-out te importeren, klikt u op Importeren uit REPX in het menu. Gebruik de knop Klik om een REPX-bestand te selecteren en zoek het bestand met de REPX-extensie in het aangeroepen dialoogvenster. U kunt het bestand ook in dit dialoogvenster neerzetten. Klik vervolgens op de knop Importeren om de lay-out in de Designer te openen.

Gebruik de revisiegeschiedenis

Klik op de knop Geschiedenis om alle rapportrevisies te bekijken.

U kunt de knop Terugdraaien gebruiken om terug te draaien naar een specifieke documentversie.

Klik op OK in het geopende dialoogvenster om de bewerking te bevestigen.